מאיי סלולר

כניסה למערכת הניהול

אחד מסמני ההיכר של מצליחנים הוא שהם מוכוונים לפעולה.
אחד מסימני ההיכר של בינוניים הוא שהם מוכוונים לדיבורים

~ בריאן טרייסי ~